Afname bosmieren

Op deze pagina worden actuele resultaten van het veldonderzoek gedeeld, die laten zien hoe het aantal bosmiernesten afneemt o.a. ten gevolge van stikstofdepositie. Onderaan staan interessante en waardevolle links.

De zelfde twee nestkoepels als in de kopafbeelding van deze pagina, in 2012. De grassen en kruiden verdringen de nesten steeds meer. In 2020 is er van deze nesten bijna niks over.